D4 Published development or research report or study
Oivalla osaaminen
List of Authors: Halttunen T, Pyykkö R
Publisher: Turun yliopisto
Publication year: 2010
Journal: Turun Yliopiston Koulutus- Ja Kehittämiskeskus Brahean Julkaisuja B
Number in series: 1
Issue number: 1
ISSN: 1898-8195


Last updated on 2019-30-01 at 00:27