E2 Popularised monograph
Kartanoista huvimajaan. Restauroi ja kunnosta taitavasti
List of Authors: Koskinen R, Hagelstam K
Publisher: Otava
Publication year: 2010
ISBN: 978-951-1-21913-2


Last updated on 2019-21-08 at 23:06