B1 Journal article
1700-luvun kirjallisuuden ja historian kehässä. Kirja-arvostelu: Teemu Ikonen: 1700-luvun eurooppalaisen kirjallisuuden ensyklopedia eli Don Quijoten perilliset. Helsinki: Gaudeamus, 2010
List of Authors: Meretoja H, Kähkönen L
Publication year: 2010
Journal: Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain
Number in series: 2
Issue number: 2
ISSN: 1795-3790


Last updated on 2019-29-01 at 22:42