A3 Book chapter
“Minäkeskeisyyden pyhät kirjat”: Oman identiteetin etsintää Sylvi-Kyllikki Kilven ja Aira Sinervon nuoruuden päiväkirjoissa
List of Authors: Torninoja-Latola J
Publisher: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
Publication year: 2010
Journal: Väki Voimakas
Book title *: Lukeva ja kirjoittava työläinen
ISSN: 0782-2332


Last updated on 2019-21-08 at 23:35

Share link