A3 Book chapter
Vähemmistönä koulussa. Maahanmuuttajalasten ja -vanhempein kokemuksia suomalaisesta koulusta
List of Authors: Kivirauma Joel, Rinne Risto, Tuittu Anne
Publisher: Vastapaino: Lastensuojelun keskusliitto
Publication year: 2012
Book title *: Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa
ISBN: 978-951-768-392-0


Last updated on 2019-21-08 at 21:55