A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Marginaalisesta miehestä kriittiseen akkulturaatiotutkimukseen: eronteoista monikulttuurisuuskasvatuksen tutkimuksessa
Julkaisun tekijät: Warinowski Anu
Kustantaja: Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos
Julkaisuvuosi: 2012
Journal: Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Kirjan nimi *: Rajankäyntejä: Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä
ISBN: 978-951-29-5258-8
ISSN: 0359-8829


Last updated on 2019-29-01 at 19:54