A3 Book chapter
Maahanmuuttajaoppilaat erityisopetuksessa. Tuottako heikko suomenkielen taito poikkeavuutta?
List of Authors: Tuittu Anne, Klemelä Kirsi
Publisher: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
Publication year: 2012
Journal: Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Book title *: Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä.
Number of pages: 16
ISBN: 978-951-29-5258-8Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 20:02