D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi -KYTKÖS-hanke.
Julkaisun tekijät: Lehtinen Erno, Palonen Tuire, Tynjälä Päivi, Klemelä Kirsi, Merenluoto Satu, Pohjola Kirsi, Veermans Koen
Kustantaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuvuosi: 2012
Journal: Opetus- Ja Kulttuuriministeriön Julkaisuja
ISBN: 978-952-263-141-1
ISSN: 1799-0351


Last updated on 2019-29-01 at 11:39