A3 Book chapter
Tutkimuskohteena maahanmuuttajien koulutus
List of Authors: Tuittu Anne, Klemelä Kirsi, Rinne Risto, Räsänen Meiju
Publisher: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
Publication year: 2011
Journal: Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Book title *: Vieraina koulussa? Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana
Number of pages: 9
ISBN: 978-951-29-4593-1
ISSN: 0359-8829


Last updated on 2019-21-08 at 22:44