B2 Book chapter
Pedagogisia ratkaisuja opettajankoulutuksen muutoksessa sukupuolitietoiseksi
List of Authors: Heikkinen Mervi, Helakorpi Jenni, Hynninen Pirkko, Jauhiainen Annukka, Kokko Sirpa, Laiho Anne, Norema Anne, Pietilä Penni, Purtonen Tanja, Lehtonen Jukka
Publisher: Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Publication year: 2011
Book title *: Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseeen opettajankoulutukseen
Number of pages: 22
ISBN: 978-952-10-6352-7


Last updated on 2019-21-08 at 21:52