A3 Book chapter
Opettaja keskellä monikulttuurisuutta
List of Authors: Virta Arja, Räsänen Meiju, Tuittu Anne
Publisher: Kasvatustieteiden tiedekunta, arviointi- ja kehittämisyksikkö
Publication year: 2011
Journal: Turun Yliopiston Kasvatustieteiden Tiedekunta: Julkaisusarja A Tutkimuksia
Book title *: Vieraina koulussa. Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana
ISBN: 978-951-29-4593-1
ISSN: 0359-8829


Last updated on 2019-21-08 at 20:01