D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Nallematikka - Varhaisten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelma. Käsikirja
List of Authors: Mattinen A, Räsänen P, Hannula M M, Lehtinen E
Publisher: Niilo Mäki Instituutti
Publication year: 2010
ISBN: 978-951-39-4007-2


Last updated on 2019-18-06 at 12:26