A3 Book chapter
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen tapahtumat päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kentällä
List of Authors: Kinos J, Karila K, Palonen T
Publisher: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö
Publication year: 2010
Book title *: Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
Number of pages: 17
ISBN: 978-951-29-4517-7


Last updated on 2019-21-08 at 23:33

Share link