A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen tapahtumat päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kentällä
Julkaisun tekijät: Kinos J, Karila K, Palonen T
Kustantaja: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö
Julkaisuvuosi: 2010
Kirjan nimi *: Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
Sivujen määrä: 17
ISBN: 978-951-29-4517-7


Last updated on 2019-29-01 at 11:02