D1 Article in a trade journal
Tekniikan opettajilla osaaminen halussa, mutta aukkoja työelämätuntemuksessa.
List of Authors: Salonen, Paula, Zacheus, Tuomas
Publication year: 2008
Issue number: 4


Last updated on 2019-21-08 at 21:37