D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Nota Bene 2013 – Aineistoon ja tutkimuksiin viittaaminen kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa
Subtitle: Aineistoon ja tutkimuksiin viittaaminen kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa
List of Authors: Sivula Anna, Saarikoski Petri
Place: Pori
Publication year: 2013
Title of series: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja
ISBN: 978-951-29-5676-0

Abstract
Käsikirjassa käydään runsaan esimerkkiaineiston valossa läpi erilaiset lähdeviittaustekniikat, lähteisiin viittaamisen periaatteita ja lähdeluettelon laatiminen.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 08:36