B1 Journal article
Naapuruussuhdelain 9 §:n mukainen rakennuksen tuen kadottaminen
List of Authors: Petri Rikkilä
Publisher: Turun yliopisto oikeustieteellinen tiedekunta
Place: Turku
Publication year: 2014
Journal: Oikeustieto
Issue number: 3Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 20:48

Share link