D2 Article in a professional research book
Suomi osana Euroopan korkeakoulutusaluetta
List of Authors: Riitta Pyykkö
Publisher: Turun yliopisto, Brahea-keskus
Place: Suomi
Publication year: 2014
Book title *: Osaamisperustaisuudesta tekoihin
ISBN: 978-951-29-5919-8


Last updated on 2019-20-07 at 15:00