B2 Book chapter
Ympäristötuen merkitys visuaaliselle maisemalle
List of Authors: Pihla Sillanpää, Reija Hietala, Tapio Heikkilä, Eija Pouta, Katriina Soini, Marja Uusitalo, Timo Hurme
Publication year: 2014
Book title *: Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS3) - Loppuraportti
Title of series: Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja
Number in series: 2014
Volume number: 3
ISBN: 978-952-453-851-0
eISBN: 978-952-453-852-7
ISSN: 1238-2531


Last updated on 2019-21-08 at 21:17