D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Historian museo Turkuun: osallisuusverstasprosessin tulokset.
Julkaisun tekijät: Pasi Hario, Marjukka Parkkinen, Katriina Siivonen, Satu Tuittila
Kustantaja: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Paikka: Turku
Julkaisuvuosi: 2017
Sarjan nimi: TUTU eJULKAISUJA
Numero sarjassa: 1/2017
ISBN: 978-952-249-471-9
eISBN: 1797-1322

Tiivistelmä

Kaupunkilaisten osallisuus on museotyössä keskeistä. Osana
uudenlaisen Historian museon suunnittelu- ja valmistelutyötä Turun
kaupungin museopalvelut antoi Turun yliopiston Tulevaisuuden
tutkimuskeskukselle toimeksiannon osallisuusfoorumien järjestämisestä.
Työskentelylle asetettu tavoitevuosi on 2029. Maailma ja sen myötä myös
museot ovat jatkuvassa muutoksessa. Osallistujien foorumeissa visioima
uudenlainen Historian museo tuo neljän tulevaisuuskuvan muodossa
erilaisia ajatuksia globaaleihin haasteisiin ja kykenee siten vastaamaan
ajankohtaisten megatrendien mukanaan tuomiin muutoksiin.
Tulevaisuuskuvat


 • Maailma Turussa, Turku maailmalla museo välittää
  moninäkökulmaisen, tiedollisen ja moniaistisen kokemuksen Turun ja
  maailman historiasta kansainvälisten yhteistyömuseoiden verkostonsa
  kanssa.
 • Museoiden aarrekartta on osallistava, museokävijöiden itse
  tekemiseen ja toimimiseen perustuva ja koko kaupunkiin jalkautuva
  museo. 
 • Tunne ihmisen historia saattaa nykyhetkessä museokävijöitä yhteen ja
  yhteistoimintaan viihtyisissä, toiminnallisissa tiloissaan samalla, kun
  se avaa näkymiä kompleksisiin ihmisten ja ympäristön välisiin
  suhteisiin eri aikoina.
 • Aikamatka kukoistavaan Turkuun kokoaa kansainvälisiä
  matkailijajoukkoja Turkuun ja lähiympäristöön nauttimaan museon ja
  paikallisten yritysten tarjonnasta.

Unelmien Historian museo elää jo ihmisten ajatuksissa. Mikäli
Historian museo päätetään toteuttaa Turkuun, toimivat raportin tulokset
uudenlaisen Historian museon suunnittelun tukena.

Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 21:37