A1 Journal article – refereed
Pienten lasten motivaation rakenne ja pysyvyys
List of Authors: Lepola Janne, Laitinen Satu, Kajamies Anu
Publisher: Suomen Psykologinen Seura
Publication year: 2013
Journal: Psykologia
Number in series: 4
Volume number: 48
Issue number: 4
ISSN: 0355-1067

Abstract
Tutkimuksessa analysoitiin opettajan havaintoihin perustuvan arviointimenetelmän luotettavuutta ja soveltuvuutta tutkittaessa lasten motivaation kehitystä. Tutkimukseen osallistui 130 lasta. Lasten motivaatiota arvioitiin päiväkodissa 4, 5 ja 6 vuoden iässä. Konfirmatorinen faktorianalyysi (CFA) osoitti, että kolmen faktorin malli kuvasi parhaiten motivaation rakennetta 4–6-vuotiailla lapsilla. Pitkittäinen konfirmatorinen faktorianalyysi osoitti, että tehtäväsuuntautuneisuuden, välttämissuuntautuneisuuden ja sosiaaliseen riippuvuussuuntautuneisuuden ulottuvuuksiin liittyvien väittämien rakenne toistui samanlaisena 4–6 vuoden iässä. Lasten tehtävä- ja välttämissuuntautuneisuus olivat kohtuullisen pysyviä neljännestä kuudenteen ikävuoteen. Lisäksi havaittiin, että tytöt arvioitiin tehtäväsuuntautuneemmiksi kuin pojat jo selvästi ennen esiopetusikää. Pienten lasten opettaja ja lasten toiminnan havainnointiin perehtynyt tutkija tai psykologi voi arvioida menetelmällä lapsen motivaation kehittymistä päiväkodin askartelu- ja toimintatilanteissa.

Last updated on 2019-21-08 at 20:38