E1 Popularised article, newspaper article
Aitoja makuja -lehti
List of Authors: Heidi Valtari
Publisher: Turun yliopiston Brahea-keskus
Place: Turku
Publication year: 2016
Journal: Aitoja makuja
Issue number: 1
eISSN: 2343-3736

AbstractAitoja makuja -lehtiAiempi Ruoka-Suomi -lehti on nyt Aitoja makuja -lehti, jonka ensimmäistä numeroa luet parhaillaan. Uudistunut
lehti on maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella ilmestyvä lähiruoka-alan
tiedotukseen keskittyvä lehti. Haluamme tarjota lukijoille toimituksellisesti
ja kuvakerronnaltaan mahdollisimman korkeatasoisen ammattilehden,
taloudellisten realiteettien rajoissa.Lehden uudistus perustuu syksyllä 2015 toteutettuun
lukijakyselyyn, ideointipalavereihin ja sidosryhmäkeskusteluihin. Toivomme,
että lehti henkii ja tukee sitä lähiruoka-alan toimintaa mitä alan yritykset,
kehittäjät, asiantuntijat ja alan edistäjät tekevät arjessa. Säilytämme Aitoja
makuja -lehdessä sen, minkä lukijat kokivat
Ruoka-Suomi -lehdessä hyväksi. Siksi kerromme lehdessä edelleen lähiruoka-alan
valtakunnallisia kuulumisia sekä mitä eri maakunnissa tapahtuu. Myös takasivun
tapahtumakalenteri pysyy paikallaan.Uutta nimen lisäksi on ulkoasu, taitto sekä kevyempi ilme,
mutta samalla asiasisällön monipuolisempi esittäminen käyttäen esim. nostoja ja
infolaatikoita. Asialehden tyyli kuitenkin säilytetään. Toimitusvaiheessa
panostamme aiempaa enemmän sisällön tuottamiseen ja editointiin. Sisältöä
jäsennellään mahdollisuuksien mukaan selkeämmin asiakokonaisuuksiin. Lukijaystävällisyys
lisääntyy sekä sisällöllisesti että taiton avulla, myös kuvien laatuun
kiinnitämme huomiota.Lehden uudistus on pitkä prosessi eikä se lopu vielä
ensimmäisen numeron ilmestymiseen. Prosessi jatkuu ja lehti lehdeltä etenemme
siihen suuntaan, että se palvelee
lähiruokasektorin kehittymistä yhä menestyvämmäksi ja tukee alan toimijoita
päivittäisessä työssään sekä innostaa ja inspiroi uusiin kokeiluihin tai
saavutuksiin. Kerro meille, miten onnistumme.
Palautteesi ja juttuideat ovat tervetulleita!Aitoja makuja nimi pohjaa vuonna 2007 laajapohjaisena
yhteistyönä toteutettuun lähiruoka-alan ydinviestiprosessiin. Tavoite on
samalla yhtenäistää koko lähiruoka-alan viestintää yhden nimen alle sekä saada
synergiaa aitojamakuja.fi -sivuston ja valtakunnallisen lähiruokakoordinaation
kanssa, hallituksen lähiruokaohjelmaa unohtamatta. Lehti omalta osaltaan kokoaa
yhteen alan kehittäjä- ja asiantuntijaverkoston ja lehteä toimitetaan avoimessa
yhteistyössä tämän verkoston kanssa.Lähiruoka-alalla on nähty tarpeelliseksi myös päivittää, mitä
sisältöjä ja lisämerkityksiä aitoja makuja -ydinviestillä tänä päivänä on.
Toivon, että pystymme kertomaan siitä jo seuraavassa numerossa.Aitoja makuja -lehti ilmestyy sähköisesti osoitteessa www.aitojamakuja.fi – materiaalit. Uudistuksen
myötä pdf korvautuu selailtavalla flash-versiolla, jossa on interaktiiviset
linkit artikkeleista ja tapahtumista niiden kotisivuille.Antoisia lukuhetkiäHeidi Valtari Kirjoittaja toimii
valtakunnallisessa lähiruoan koordinaatiohankkeessa, muissa lähiruokaa
edistävissä hankkeissa ja asiakokonaisuuksissa sekä maaseutupoliittisessa
Maaseudun elinkeinot ja osaaminen (MESI) -verkostossa. Toimipaikkana on Turun
yliopiston Brahea-keskus.  


Last updated on 2019-21-08 at 23:01