B2 Book chapter
Narratiivinen koulutustutkimus
List of Authors: Pia Kukkonen, Leena Salminen
Place: Turku
Publication year: 2016
Book title *: Näkökulmia terveysalan koulutustutkimukseen
Title of series: Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja.
Number in series: A75
Number of pages: 18
ISBN: 978-951-29-6685-1
ISSN: 1236-7370


Last updated on 2019-21-08 at 20:31