A2 Review article in a scientific journal
Uusien lääkehoitojen kustannusvaikuttavuus keuhkosyövän hoidossa
List of Authors: Purmonen T, Törmälehto S, Jekunen A
Publisher: Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Publication year: 2016
Journal: Duodecim
Journal name in source: Duodecim
Volume number: 132
Issue number: 6
ISSN: 0012-7183
eISSN: 2242-3281


Last updated on 2019-21-08 at 22:54

Share link