A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Lukion erityisopettaja: opettaja, ohjaaja ja konsultti?
Julkaisun tekijät: Sinkkonen Hanna-Maija, Kyttälä Minna, Kiiskinen Sanni, Jäntti Saara
Kustantaja: Niilo Mäki instituutti
Julkaisuvuosi: 2016
Journal: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
Tietokannassa oleva lehden nimi: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
Volyymi: 26
Julkaisunumero: 3
Sivujen määrä: 14
ISSN: 2342-9046

Tiivistelmä

Artikkeli käsittelee lukion erityisopettajina työskentelevien opettajien näkemyksiä työnsä sisällöistä sekä kokemuksia onnistumisesta ja epäonnistumisesta työssään. Lisätukea antavaa opetusta voidaan antaa opiskelijoille, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet kouluyhteisössä. Tällainen oppimisen ja opiskelun tuki on lisääntynyt lukioissa jatkuvasti. Lukioissa annettava opetus on yleissivistävää, ja sen tarkoitus on antaa opiskelijoille valmiuksia jatko-opintoihin. Oppimista ja opiskelua tukeva opetus auttaa opiskelijaa niin, että lukio-opintojen tasavertainen suorittaminen on mahdollista silloinkin, kun opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, toimintavajavuuden tai sairauden vuoksi. Tuen tarvetta voi ilmetä myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien asioiden vuoksi. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet tuen suuntautuvan pääasiallisesti lukemis- ja kirjoitusvaikeuksiin ja niiden testaamiseen. Millaisia kokemuksia lukion erityisopettajilla oli vuonna 2011?


Last updated on 2019-20-07 at 04:36

Share link