C2 Edited book
Mikä mäki! Tiedäks snää? 120 vuotta opettajankoulutusta Rauman Myllymäellä
List of Authors: Marjaana Soininen, Tuula Merisuo-Storm
Publication year: 2016
ISBN: 978-951-29-6528-1

AbstractOpettajankoulutusta on
järjestetty Raumalla vuodesta 1896 alkaen. Vuonna 2016 raumalainen
opettajankoulutus täyttää 120 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi ilmestyi Marjaana
Soinisen ja Tuula Merisuo-Stormin toimittama juhlakirja. Kirjoitukset ovat
entisten ja nykyisten laitoksen / yksikön johtajien ja laajasti nykytoimintaa
kuvaavien työntekijöiden katsauksia. 

Last updated on 2019-29-01 at 21:26