A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Miten opettajia on ohjeistettu opettamaan koulukäsityön oppisisältöjä?
Julkaisun tekijät: Mika Metsärinne, Päivi Marjanen
Kustantaja: Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos
Julkaisuvuosi: 2016
Kirjan nimi *: Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka
Sarjan nimi: Ainedidaktisia tutkimuksia
Numero sarjassa: 11
Sivujen määrä: 16
ISBN: 978-852-5993-18-9
eISBN: 978-952-5993-19-6
ISSN: 1799-9596
eISSN: ISSN 1799-960X

Tiivistelmä

Tiivistelmä


Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, miten opettajia on ohjeistettu opettamaan perusopetuksen koulukäsityön oppisisältöjä vuosina 1866–2014 ja esittää sen pohjalta nykyisen koulukäsityön kehittämismahdollisuuksia. Tutkimustulokset on jaettu neljään aikakauteen. Tutkimusaineisto koostuu komiteamietinnöistä, opetussuunnitelmista, koulukäsityön opettajan oppaista ja oppikirjoista. Koulukäsityön alkuaikoina 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa korostui tuotteiden esteettis-teknisten sisältöjen opettaminen. Tämän jälkeen painotettiin tekniikoiden opetusta ja peruskoulun alkamisen jälkeen 1970-luvulta lähtien suunnittelunopetusta. 1990-luvulta saakka on lisääntyvästi korostettu oppilaiden omaaloitteisuuteen ja kekseliäisyyteen kasvattamista eli käsityön visio-oppimisen opetusta. Koulukäsityö on muuttunut opettajajohtoisesta opettamisesta oppilaiden itseohjautuvuutta tukevaan opettamiseen. Koulukäsityön didaktiikan historia antaa perusteita myös tulevaisuuden koulukäsityön opetuksen uudistamiseen.


Avainsanat


käsityökasvatus, käsityön historia, koulukäsityö,Last updated on 2019-29-01 at 13:02