C2 Edited book
MAAILMANPERINTöKAUPUNGIN PUISTOT
RAUMAN HISTORIALLISTEN VIHERALUEIDEN
INVENTOINTI SYKSYLLä 2015

List of Authors: Maunu Häyrynen, Eeva Raike, Johanna Roslund
Publication year: 2016
Title of series: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisut
Number in series: 50
ISBN: 978-951-29-6502-1
ISSN: 1799-0564


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-20-07 at 04:15