D1 Article in a trade journal
Voimakkaasta puhtia puutarhayrittämiseen
List of Authors: Hilkka Halla, Taina Eriksson, Mikko Pohjola, Kari Jokinen
Publisher: Kauppapuutarhaliitto ry
Place: Finland
Publication year: 2016
Journal acronym: P&K
Volume number: 2016
Issue number: 10
Number of pages: 2

AbstractLiiketoiminnan
jatkuva kehittäminen on entistä tärkeämpi menestystekijä myös
puutarha-alalla.  Uusi teknologia,
muuttuvat kulutustottumukset ja kilpailu luovat puutarha-alan yrityksille
jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Enää ei riitä, että tilalla
osataan viljellä kasveja hyvin ja tehokkaasti. Yrittäjän on tärkeää kyetä
ennakoimaan liiketoimintaympäristön muutoksia ja tarttua tilaisuuteen.


Last updated on 2019-29-01 at 15:20