A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yhteisen yrittäjyyskasvatusmallin rakentaminen oppilaitosten verkostossa
Julkaisun tekijät: Pia Marjanen, Lenita Nieminen
Paikka: Jyväskylä
Julkaisuvuosi: 2016
Kirjan nimi *: Yrittäjyyskasvatuspäivät : conference proceedings. Yrittäjyyskasvatuspäivät Jyväskylässä 13.-14.9.2016 = Entrepreneurship Education Conference in Jyväskylä, 13th to 14th September 2016 : Theme: Entrepreneurship Education Praxis
Sarjan nimi: Working paper / Jyväskylä University. School of Business and Economics
Numero sarjassa: 383
ISBN: 978-951-39-6906-6
ISSN: 1799-3040

TiivistelmäSatakunnan yhteinen ALL IN
-yrityskiihdyttämö on Satakunnan ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen
oppilaitosten yhteinen yrittäjyyskasvatusmalli, jolla varmistetaan
yrittäjyyspolun jatkuvuus peruskoulusta ja lukiosta ammattioppilaitoksiin ja
korkeakouluihin. Yhteisen yrittäjyyskasvatusmallin tavoitteena on yrittäjyysopintojen
laadun parantaminen ja ammattimainen toteutus. Yhteisellä yrityskiihdyttämöllä
lisätään kiinnostusta yrittäjyyden opiskeluun sekä tarjotaan väylä
yrittäjyyteen niille, jotka opintojen myötä kiinnostuvat yrittäjyydestä
työurana. Lisäksi tavoitteena on luoda pohjaa yrittäjämäiselle toimintatavalle,
jolle tulevaisuuden työntekijätkin voivat menestyksensä rakentaa.Yhteisen
yrittäjyyskasvatusmallin rakentamiseen on sitoutunut viisi oppilaitosta:
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Turun
yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä toisen asteen ammatilliset
oppilaitokset Sataedu ja WinNova, joilla on toimipisteitä 11 paikkakunnalla eri
puolilla Satakuntaa. Jokainen yrityskiihdyttämön kehittämiseen osallistuva oppilaitos
tuo yhteistyöhön omaa osaamistaan. Yhteisen kiihdyttämömallin lähtökohtana on
Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö ja mentorointimalli.


Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-21-08 at 22:47