D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Kansalaisaloitejärjestelmä kaipaa lisää läpinäkyvyyttä
Julkaisun tekijät: Elias Laitinen, Maija Setälä
Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia
Paikka: Helsinki
Julkaisuvuosi: 2016
Sarjan nimi: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja
Numero sarjassa: 22/2016

TiivistelmäKansalaisaloitejärjestelmä
on ollut menestys, mutta sitä kannattaa kehittää edelleenKatsaus kokoaa yhteen
tutkimustuloksia vuodesta 2012 käytössä olleesta kansalaisaloitejärjestelmästä ja
esittää toimenpiteitä kansalaisaloitteen kehittämiseksi. Järjestelmää
arvioidaan käytön, vaikutusten ja vastaanoton näkökulmasta. • Järjestelmää
  voidaan pitää onnistuneena, vaikka aloitteiden hylkääminen on herättänyt
  epäluottamusta erityisesti aloitteen tekijöiden keskuudessa ja aloitteiden
  laatu kritiikkiä päätöksentekijöissä.

 • Aloitteiden
  käsittelyn läpinäkyvyyttä voidaan
  edistää yhtenäistämällä ja kehittämällä valiokuntien käytäntöjä aloitteiden
  käsittelyssä ja tietojen julkistamisessa.

 • Vuorovaikutteisuutta voidaan vahvistaa
  käsittelyprosessissa antamalla aloitteen edustajalle kommenttipuheenvuoro
  kuulemisten jälkeen ja lisäämällä yhteydenpitoa kansalaisiin aloitteiden
  valmistelu- ja selvitysvaiheessa.

 • Heikommin
  resursoitujen aloitteentekijöiden
  tukemiseksi
  aloitteiden käsittelyä voidaan kehittää poistamalla vaara
  aloitteiden raukeamisesta vaalikauden lopussa ja vahvistamalla vakiintunut
  käytäntö laatia kaikista aloitteista valiokuntamietintö.

Nämä
muutokset vahvistavat demokraattista järjestelmäämme kokonaisuutena.Sisäiset tekijät/toimittajat

Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-29-01 at 11:16