D4 Published development or research report or study
Kansalaisaloitejärjestelmä kaipaa lisää läpinäkyvyyttä
List of Authors: Elias Laitinen, Maija Setälä
Publisher: Valtioneuvoston kanslia
Place: Helsinki
Publication year: 2016
Title of series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja
Number in series: 22/2016

AbstractKansalaisaloitejärjestelmä
on ollut menestys, mutta sitä kannattaa kehittää edelleenKatsaus kokoaa yhteen
tutkimustuloksia vuodesta 2012 käytössä olleesta kansalaisaloitejärjestelmästä ja
esittää toimenpiteitä kansalaisaloitteen kehittämiseksi. Järjestelmää
arvioidaan käytön, vaikutusten ja vastaanoton näkökulmasta. • Järjestelmää
  voidaan pitää onnistuneena, vaikka aloitteiden hylkääminen on herättänyt
  epäluottamusta erityisesti aloitteen tekijöiden keskuudessa ja aloitteiden
  laatu kritiikkiä päätöksentekijöissä.

 • Aloitteiden
  käsittelyn läpinäkyvyyttä voidaan
  edistää yhtenäistämällä ja kehittämällä valiokuntien käytäntöjä aloitteiden
  käsittelyssä ja tietojen julkistamisessa.

 • Vuorovaikutteisuutta voidaan vahvistaa
  käsittelyprosessissa antamalla aloitteen edustajalle kommenttipuheenvuoro
  kuulemisten jälkeen ja lisäämällä yhteydenpitoa kansalaisiin aloitteiden
  valmistelu- ja selvitysvaiheessa.

 • Heikommin
  resursoitujen aloitteentekijöiden
  tukemiseksi
  aloitteiden käsittelyä voidaan kehittää poistamalla vaara
  aloitteiden raukeamisesta vaalikauden lopussa ja vahvistamalla vakiintunut
  käytäntö laatia kaikista aloitteista valiokuntamietintö.

Nämä
muutokset vahvistavat demokraattista järjestelmäämme kokonaisuutena.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-29-01 at 11:16