D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Demokraattiset innovaatiot Suomessa – Käyttö ja vaikutukset paikallisella ja valtakunnallisella tasolla
Julkaisun tekijät: Henrik Serup Christensen, Maija Jäske, Maija Setälä, Elias Laitinen
Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia
Paikka: Helsinki
Julkaisuvuosi: 2016
Sarjan nimi: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Numero sarjassa: 56/2016
ISBN: 978-952-287-314-9
eISBN: 2342-6799

TiivistelmäTutkimusraportissa luodaan
katsaus kansalaisten osallistumista laajentavien ja syventävien demokraattisten
innovaatioiden käyttöön ja vaikutuksiin Suomessa kansallisella ja paikallisella
tasolla. Raportissa hyödynnetään monia erilaisia aineistoja, muun muassa vuoden
2015 kansallista vaalitutkimusta.Kansalaisaloite on
merkittävin demokraattinen innovaatio kansallisella tasolla.
Vaalitutkimuskyselyn mukaan jopa noin kolmannes äänioikeutetuista on
allekirjoittanut vähintään yhden kansalaisaloitteen. Kansalaisaloite näyttäisi
aktivoivan myös sellaisia ryhmiä, jotka ovat muutoin poliittisesti passiivisia,
erityisesti nuoria. Merkittävä tekijä aloitteiden suosiossa on
kansainvälisestikin poikkeuksellinen, oikeusministeriön tarjoama allekirjoitusten
keräysalusta www.kansalaisaloite.fi. Vaikka aloitteilla on toistaiseksi ollut
melko rajallisesti vaikutuksia lainsäädäntöön, esimerkiksi
vaalitutkimuskyselyyn vastanneiden selkeä enemmistö oli sitä mieltä, että
aloitemahdollisuus parantaa suomalaista demokratiaa.Kunnissa on käytössä suuri
joukko erilaisia osallistumisinstrumentteja, joista osaan kutsutaan ja osa on
vapaasti käytettävissä. Erityisesti vapaasti käytössä olevissa instrumenteissa
on vaarana osallistumisen kasautuminen perinteisten osallistumista ennustavien
taustatekijöiden kuten koulutuksen ja poliittisen kiinnostuksen mukaan. Kuten
kansalaisaloitteenkin kohdalla on havaittu, uudet sähköiset
osallistumismahdollisuudet puhuttelevat erityisesti nuoria. Kuntalaisten
osallistumisella on sitä enemmän vaikutusta päätöksiin, mitä suppeammasta ja
konkreettisemmasta asiasta on kyse. Lopuksi raportissa todetaan, että uudet
osallistumismuodot vahvistaisivat demokratiaa vielä nykyistä enemmän, jos
panostettaisiin enemmän kansalaisten ehdotusten läpinäkyvään ja
vuorovaikutteiseen käsittelyyn.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-29-01 at 14:19