A2 Review article in a scientific journal
Ajatuksia historiantutkimuksen kielestä ja muodosta
List of Authors: Johanna Ilmakunnas
Publisher: Suomen Historiallinen Seura
Publication year: 2016
Journal: Historiallinen Aikakauskirja
Issue number: 4Internal Authors/Editors

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 21:00