A2 Review article in a scientific journal
Uusien immunologisten melanoomalääkkeiden haittavaikutukset ja niiden hallinta
List of Authors: Mäkelä Siru, Hernberg Micaela, Vihinen Pia
Publication year: 2016
Journal: Duodecim
Volume number: 132
Issue number: 1
Number of pages: 8

Abstract

Tavanomaiset syöpäsairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet eli solunsalpaajat toimivat tappamalla kaikkia nopeasti jakautuvia soluja erottelematta syöpäsoluja tai elimistön normaaleja soluja toisistaan. Immuunijärjestelmän säätelymekanismien ymmärtäminen on mahdollistanut immunoterapeuttisten lääkkeiden kehityksen ja niiden kautta immuunivasteen vapauttamisen syövän hallintaan. Suomessa kliinisessä käytössä olevaa melanooman immuunihoitoa ovat interferonit ja vasta-ainehoidot. Suurin osa vasta-ainehoidoista on melko haitattomia, mutta uusiin, T-solupuolustusta voimistaviin lääkkeisiin, kuten CTLA4- ja PD-1-vasta-aineisiin ipilimumabiin, nivolumabiin ja pembrolitsumabiin, liittyy merkittävä autoimmunologisten haittojen riski. Haittavaikutusten nopea tunnistaminen ja hoito ovat potilaiden selviytymisen kannalta oleellisia.


Last updated on 2019-20-07 at 16:31