B2 Book chapter
Yttrandefriheten i Finland under 1920- och 1930-talen
List of Authors: Lars Björne
Publication year: 2016
Book title *: Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok till Mats Kumlien
Title of series: De lege
Number in series: 2016
ISBN: 978-91-7678-967-4
ISSN: 1102-3317Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-21-08 at 22:09