C1 Scientific book
Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot. Oikeudenkäynti I
List of Authors: Antti Jokela
Place: Helsinki
Publication year: 2016
Number of pages: 422
ISBN: 978-952-14-2984-2
eISBN: 978-952-14-2985-9

Abstract

Kirja on teossarjan Oikeudenkäynti I-III ensimmäinen osa. Uudistetussa ja ajantasaistetussa teoksessa on perusteellinen esitys tuomioistuimia ja tuomareita koskevista muuttuneista säännöksistä. Lisäksi teoksessa käsitellään lainkäytön perustaa ja keskeisiä instituutioita, prosessitavoitteita ja -periaatteita, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä, tuomioistuinten toimivaltaa, lainkäyttöön osallistuvia henkilöitä ja asianajajaoikeutta.Internal Authors/Editors

Last updated on 2019-20-07 at 09:45