C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot. Oikeudenkäynti I
Julkaisun tekijät: Antti Jokela
Paikka: Helsinki
Julkaisuvuosi: 2016
Sivujen määrä: 422
ISBN: 978-952-14-2984-2
eISBN: 978-952-14-2985-9

Tiivistelmä

Kirja on teossarjan Oikeudenkäynti I-III ensimmäinen osa. Uudistetussa ja ajantasaistetussa teoksessa on perusteellinen esitys tuomioistuimia ja tuomareita koskevista muuttuneista säännöksistä. Lisäksi teoksessa käsitellään lainkäytön perustaa ja keskeisiä instituutioita, prosessitavoitteita ja -periaatteita, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä, tuomioistuinten toimivaltaa, lainkäyttöön osallistuvia henkilöitä ja asianajajaoikeutta.Sisäiset tekijät/toimittajat

Last updated on 2019-29-01 at 13:40

Share link