A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Johdatus evoluutiopsykologiaan kuluttajatutkimuksessa
Julkaisun tekijät: Ville Salonen, Samuel Piha
Kustantaja: Kulutustutkimuksen seura ry
Julkaisuvuosi: 2016
Journal: Kulutustutkimus.Nyt
Volyymi: 10
Julkaisunumero: 2
Sivujen määrä: 20

Tiivistelmä

Evoluutiopsykologinen näkökulma on yleistynyt kuluttajatutkimuksen
kansainvälisissä artikkelisarjoissa. Suomalaisessa tieteellisessä
keskustelussa evoluutiopsykologia on kuitenkin jäänyt vähäisemmälle
huomiolle. Tämä artikkeli esittelee evoluutiopsykologian ja
evoluutiopsykologisen kuluttajatutkimuksen perusolettamat.
Evoluutiopsykologia on hedelmällinen viitekehys kuluttajatutkimukselle,
koska se mahdollistaa tieteellisen yhtenäisyyden kehittämisen, kasvattaa
tutkimusten poikkitieteellisyyttä ja nostaa esiin uusia
tutkimusasetelmia, mutta vain mikäli evoluutiopsykologiasta sovelletaan
päivitettyä ja laajennettua tulkintaa.Sisäiset tekijät/toimittajat

Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2019-21-08 at 21:44