D1 Article in a trade journal
Lääkkeitä yksinäisyyteen
List of Authors: Junttila Niina, Jyrkkä Johanna, Tolmunen Tommi
Publisher: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Publication year: 2016
Journal: Sic! : lääketietoa Fimeasta
Journal name in source: Sic!
Volume number: 6
Issue number: 2
Number of pages: 4
ISSN: 1799-3903


Last updated on 2019-21-08 at 16:07