B1 Journal article
Sosiaalisesti jaettu metakognitiivinen säätely yhteisöllisissä oppimisprosesseissa
List of Authors: Iiskala Tuike
Publisher: Suomen psykologinen seura
Publication year: 2016
Journal: Psykologia
Journal name in source: Psykologia
Volume number: 51
Issue number: 2
Number of pages: 5
ISSN: 0355-1067


Last updated on 2019-20-07 at 04:22