B1 Journal article
Miksi jotkin koulutusreformit onnistuvat mutta toiset eivät?
List of Authors: Lehtinen Erno
Publisher: Suomen kasvastustieteellinen seura r.y.
Publication year: 2016
Journal: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Journal name in source: Kasvatus
Volume number: 47
Issue number: 2
Number of pages: 3
ISSN: 0022-927X


Last updated on 2019-20-07 at 09:56