A1 Journal article – refereed
Ubiikkimedia ja diginatiivi journalismi
List of Authors: Heinonen Sirkka, Ruotsalainen Juho
Publisher: Tulevaisuuden Tutkimuksen Seura Ry
Publication year: 2014
Journal: Futura
Issue number: 1
Number of pages: 10
eISSN: 1459-0549


Last updated on 2019-21-08 at 22:46