A2 Review article in a scientific journal
BBS-harrastuksen historiaa tutkitaan Turun yliopistossa
List of Authors: Petri Saarikoski
Publication year: 2016
Journal: Tekniikan Waiheita: Teknik I Tiden
Issue number: 2


Last updated on 2019-20-07 at 14:58