A3 Book chapter
Johdanto
List of Authors: Piia Seppänen, Mira Kalalahti, Risto Rinne, Hannu Simola
Place: Jyväskylä
Publication year: 2015
Book title *: Lohkoutuva peruskoulu – perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka
Title of series: Kasvatusalan tutkimuksia
Number in series: 68
ISBN: 978-952-5401-70-7
ISSN: 1458-1094


Last updated on 2019-20-07 at 16:54