A1 Journal article – refereed
Esikouluikäisten lasten käsityksiä suun terveydestä – tutkimusmenetelmänä sadutus
List of Authors: Takatalo M, Axelin A, Niela-Vilén H
Publication year: 2016
Journal: Tutkiva Hoitotyö
Volume number: 14
Issue number: 4


Last updated on 2019-29-01 at 22:21