B2 Book chapter
Nancy Fraserin ja Axel Honnethin välinen kiista tunnustuksesta ja sukupuolten eriarvoisuudesta
List of Authors: Rauno Huttunen
Place: Jyväskylä
Publication year: 2016
Book title *: Sukupuoli ja filosofia
Title of series: SoPhi
Number in series: 131
ISBN: 978-951-39-6610-2
ISSN: 1238-8025

Abstract

Mista tunnustuksen ja sukupuolten eriarvoisuus ovat peraisin, ja milla tavalla sukupuoli ja tunnustus kytkeytyvat toisiinsa? Yhteiskuntafilosofi en Nancy Fraserin ja Axel Honnethin poliittis-fi losofi nen keskustelu


liittyy osittain tahan kysymyksen. Vuonna 2003 Fraser ja Honneth

myos Heidegren 2004, 366; Laitinen 2002 ja Ikaheimo 2002). Honneth


vaittaa, etta keskusteltaessa mista tahansa yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta


tunnustus on perustava moraalinen kategoria. Fraser ehdottaa niin


sanottua oikeudenmukaisuuden kaksiulotteista kasitetta Honnethin tunnustuksen


monismin vaihtoehdoksi. Honnethin tunnustuksen monismi


olettaa, etta kaikki perustavan laatuinen epaoikeudenmukaisuus syntyy


sellaisesta kulttuurisesta arvottamisesta, joka perustuu epasymmetrisiin


tunnustuksen muotoihin. Nain ollen myos sukupuolten valinen eriarvoisuus


ja siihen liittyvat epaoikeudenmukaisuuden muodot perustuvat


tunnustuksen epasuhtaan ja asioiden korjaaminen vaatii niin sanottua


tunnustuksen politiikkaa. Fraser vaittaa, etta nain ei ole. Fraser esittaa


perspektiivisen dualismin analyysin oikeudenmukaisuudesta. Siina tunnustus


ja materiaalinen uusjako ovat yhta alkuperaisia yhteiskunnallisen


epaoikeudenmukaisuuden syita eivatka ne palaudu toisiinsa. (Huttunen


2006; Huttunen 2007; Huttunen ja Suoranta 2005.)Last updated on 2019-21-08 at 22:58