A2 Review article in a scientific journal
Miten varhainen stressi vaikuttaa aivojen kehitykseen?
List of Authors: Lehtola S, Tuulari JJ, Karlsson L, Parkkola R, Karlsson H, Scheinin NM
Publication year: 2016
Journal: Duodecim
Volume number: 132
Issue number: 15
Number of pages: 7

Abstract

Eläin- ja ihmistutkimuksissa on saatu osin yhteneväisiä tuloksia syntymänjälkeisen ja nyttemmin myös jo syntymää edeltävän stressin vaikutuksista aivojen kehitykseen. Varhaisella stressillä näyttäisi olevan yhteys muutoksiin tietyissä aivorakenteissa, kuten mantelitumakkeessa, hippokampuksessa ja aivokuorella sekä valkeassa aineessa tunnesäätelyn kannalta tärkeiden ratojen rakenteissa. Lisäksi on osoitettu varhaiselle stressille altistuneiden yksilöiden taipumus suurempiin stressihormoni- eli kortisolipitoisuuksiin ja hormonivasteisiin stressille. Nämä havainnot viittaavat siihen, että varhainen, jo kohtuympäristössä koettu stressi voi ohjelmoida keskushermoston alttiimmaksi myöhemmin ilmeneville stressin- ja tunteidensäätelyjärjestelmien häiriöille. Tämän tiedon valossa raskausajan stressiin ja sen seurauksien ehkäisyyn ja hoitoon tulisi panostaa aiempaa enemmän.


Last updated on 2019-20-07 at 13:05