D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
“Aurinkoa, hengailua ja fiilistelyä” – tunnelmointia jazz-festivaaleilta mobiilivideoiden välityksellä 2009
Julkaisun tekijät: Jari Multisilta, Marjo Mäenpää, Jaakko Suominen, Anna Haverinen
Kustantaja: Juvenes Print
Paikka: Tampere
Julkaisuvuosi: 2010
Journal: Kulttuurituotannon Ja Maisemantutkimuksen Julkaisut,Kulttuurituotannon Ja Maisemantutkimuksen Julkaisut
Kirjan nimi *: Yhdessä ja liikkeellä. Mobiili sosiaalinen media
ISBN: 978-951-29-4293-0
ISSN: 1799-0564

Tiivistelmä


Sosiaalinen media viittaa verkkopalveluihin, joiden toiminta perustuu käyttäjien ja käyttäjäyhteisöjen aktiiviseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Matkapuhelimien kautta sosiaalinen media on liikkeellä ja pitää käyttäjät yhdessä ajasta ja paikasta riippumatta. Sosiaalisen median vetovoima perustuu siihen, että ihmiset jakavat tietoja, kuvia, videota ja ääntä sekä kommentoivat ja jatkavat viestiketjuja. Yhdessä ja liikkeellä -kirja tarkastelee sosiaalisen median uusinta ilmiötä, videoiden jakamista kännykkäpalvelun kautta. Mobiilit videot voivat kertoa jaetuista elämyksistä, konserteista, benji-hypyistä tai jazz-festivaalin vessajonosta. Liikkuva kuva kertoo usein enemmän kuin useampi valokuva, ja monen käyttäjän videokuva samasta tapahtumasta voi jo kertoa monipolvisen tarinan. Yhdessä ja liikkeellä esittelee Mobile Social Media -tutkimushankkeen tuloksia. Tavoitteena on ollut tutkia, millaiset tekijät tukevat mobiilin sosiaalisen median käyttöä ja miten sosiaalista mediaa hyödynnetään matkapuhelimilla, miten sosiaalisen median yhteisö voi muodostaa kännykkävideoista yhteisen tarinan, millaisia teknologisia haasteita mobiilin sosiaalisen median käytölle on. Tutkimushanke on CAT - Culture Art and Technology -verkoston yhteistyötä. Verkostoon kuuluvat Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston Porin yksiköt.Last updated on 2019-29-01 at 10:30