A2 Review article in a scientific journal
Uniapnea ja sydän- ja verisuonisairaudet
List of Authors: Anttalainen U, Kalleinen N
Publication year: 2014
Journal: Lääkärilehti
Journal name in source: Suomen lääkärilehti - Finlands läkartidning
Volume number: 69
Issue number: 48
Number of pages: 6
ISSN: 0039-5560

Abstract


Uniapnea ja sydän- ja verisuonisairaudet ovat suomalaisten kansansairauksia, joilla on yhteisiä riskitekijöitä, kuten ylipaino, mutta jotka hoitamattomina pahentavat toinen toisiaan. Ylipainehengityslaitehoidolla (CPAP) saadaan uniapnea hoidettua ja useimpien sydän- ja verisuonisairauksien riskiä pienennettyä ja niiden hoitovastetta parannettua lääkehoitoon yhdistettynä. Hoitamattomilla uniapneapotilailla sydänkuolleisuuden riski on moninkertainen uniapneaa sairastamattomiin verrattuna. CPAP-hoito todennäköisesti pienentää tätä riskiä. Kliinisesti on tärkeää arvioida uniapnean mahdollisuus sydän- ja verisuonisairaalta potilaalta ja toisinpäin sekä aloittaa tarvittaessa hoito. Tämä on jo huomioitu osassa kansainvälisistä sydän- ja verisuonisairauksien hoitosuosituksista.Last updated on 2019-21-08 at 20:35